Puni naziv tvrtke:  MIN-MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE d.o.o, društvo s ograničenom odgovornošću za vođenje investicija Međimurske županije

Skraćena tvrtka: MIN-MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE d.o.o.

Naziv i sjedište kod operativnog korištenja naziva tvrtke:

Bana Josipa Jelačića22
40000 ČAKOVEC

Porezni broj:     2303795

Telefon:         ++385-40-395-460
Fax. :         ++385-40-395-477
Mob.:        ++385-98-391-949
E-mail:     info@medjimurje-nekretnine.hr

OIB:       36871934651

Poslovni račun:      2340009-1116033253
Privredna banka d.d. Zagreb
Međunarodni broj računa – IBAN:  HR48 2340009 1116033253

Djelatnost: 6832

Upisano kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem: Tt-19/179-2

MBS: 070081012
Temeljni kapital:    700.000,00 kn  uplaćen u cijelosti.

Uprava društva:  Ivan Vinković, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno